02.02.2023 - Kars Gezi Turu Çok Amaçlı Dijital Tanıtım Platformu
REKLAM ALANI
Kars Gezi Turu Çok Amaçlı Dijital Tanıtım Platformu Kars`ta arayacağınız herşey burada Kars haberleri

Selim

Kuruluş yılı kesin olarak saptanamayan ilçemizin ismi konusunda çeşitli söylentiler içinde en yaygın olanı Malakanlar tarafından Nova Selim adıyla kurulduğudur.
Şu an için tarih öncesine ait araştırmalar, son sözü söyleme olanağı verecek yeterlilikte olmasına rağmen Kars ve yöresinin çok eski tarihlerden itibaren yerleşim merkezi olduğu kanıtlanmış durumdadır. İlçemizin Kars Merkezine yakınlığı yerleşim yeri itibariyle uygunluğu bu tarihi beraberliği devam ettirdiği sonucunu doğurmaktadır.
M.Ö.5000 yılında Türkistan’a ve M.Ö.4000 yılında Azarbaycan’a ve Doğu Anadolu’ya yerleşen Hunlar bölgenin bilinen ilk yerleşikleridir. Daha sonra bölge Urartu egemenliğine geçer. M.Ö.145 yıllarında İskitlerin egemenliğinden sonra Azaklar M.S.5.yy.da bölgenin hakimi olmuşlardır.430 yılında Sasani İmparatorluğu Kars ve yöresini denetimine alır. İçinde yaşadığımız bölge uzun süre Sasaniler, Bizans ve Müslümanlar arasında mücadele alanı olmuştur.1000 yılına doğru Selçuklular Anadolu’ya gelmeye başlamış ve Bizans İmparatorluğu ile olan mücadele 1064’te Kars’ın,1071 ise Malazgirt’in kazanılması ile Türklerin ilk ve uzun süreli bölgeye girmelerinin temelini oluşturmuştur. O günden sonra bölgemizde dönem dönem acı günler yaşanmasına karşın genel olarak Türk toprağı olarak kalmıştır.1153’te Gürcüler,1239’da Moğollar daha sonra Timurlular ,Karakoyunlular ve Akkoyunluların eline geçen Kars ve yöresi 1502’de ise Safavilerin denetimindedir. Safaviler ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki mücadele bölgedeki bir çok tarihi eserin yok olmasına yol açmıştır. Nihayet Kanuni zamanında Irak Seferi ile bölge kesin olarak Osmanlılara geçer.1823’te İranlılarla yapılan Erzurum Antlaşmasından sonra bölgede Çarlık Rusyası ile mücadele başlamıştır.1855 Kırım,1877-1878 savaşları sonucunda 1918’de Brestlitovsk Antlaşması yapılmış, ardından ermeni tehdidi ve saldırıları bölgeyi harabe haline getirmiştir. Nihayet Büyük Önder Atatürk’ün başlattığı İstiklal Savaşı ile İlçemiz 30 Eylül 1920’de ermeni işgalinden ilçemize giren ilk birliğin komutanı Şehit Yüzbaşı Reşit BALKANLI tarafından kurtarılmıştır.
Cumhuriyetin ilanı ile 1957 yılına kadar nahiye olarak Sarıkamış İlçesine bağlı iken 27.06.1957 tarih ve 9644 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 Sayılı Özel Kanunla ilçe statüsü kazanmıştır.
İlçemiz Doğu Anadolu Bölgesinin en yüksek yaylaları üzerinde yer alır. Erzurum’un kuzeyinden Çıldır Gölü’ne kadar uzanan Allahuekber Dağları ile Kızılgedik Dağları ilçemizin kuzeyinde uzanmaktadır. Güneyinde Aladağ-Akbaba Dağı ve Karanlık dere, batıda Sarıkamış Ormanları ile Kumru Dağı ve doğuda Kars Ovası ile çevrilmiştir. Doğusunda Kars İli, Batısında Sarıkamış İlçesi, Kuzeyinde Göle İlçesi ve güneyinde Kağızman İlçesi bulunmaktadır.
Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1830 metredir. İlçenin toplam yüzölçümü 1011 Km2’dir.Çayır ve meralarla kaplı olan ilçemizin hakim formasyonu 3.zamanın sonu ile 4.zamandır. Temel yapı bazalt, andezitit ve kille değişimli olarak devam eder. Ova kısımlarında ise alüvyon mevcuttur. Allahuekber sıra dağlarından kaynağını alan Kars Çayı ilçemizde birçok dere ile birleşerek Kars’a doğru uzanmaktadır.
İlçemiz yörede hakim olan sert bir kara iklimine sahiptir. Sürekli olarak Sibirya’dan gelen yüksek basıncın etkisi altındadır. Kış ortalama olarak 7-8 ay sürmektedir. Yaz ve Kış ayları arasında nem farkı yoktur. En çok yağışı Mayıs, en az yağışı ise Aralık aylarında almaktadır. Kar yağışı ise normal olarak Kasım ve Nisan ayları arasında devam etmektedir.

İlçemiz İdari yapısı 3 mahalle ve 53 köyden oluşmaktadır. Gerek yerleşim yeri ve gerekse ulaşım imkanları dikkate alındığında Kars genelinde olduğu gibi ilçemizde de nüfus özellikle Batı Anadolu ve yabancı ülkelere doğru göç etmektedir. Göç olayı özellikle faal nüfus denilen kesim için geçerlidir.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2017 Yılı itibariyle ilçemizin toplam nüfusu
23.409 olup, bunun 5.189’u ilçe merkezinde, 18.220 ’si ise köylerde yaşamaktadır. Nüfusun %20’i ilçe merkezinde, %80’i köylerdedir.

1957 yılında ilçe statüsünü kazanan Selim Merkezinde Cumhuriyet, Çarşı ve Köprübaşı olmak üzere üç mahalle mevcuttur. İlçe eski Sarıkamış-Kars Karayolu üzerinde yaklaşık 5 Km.lik bir şerit halinde yerleşmiştir. İlçemize bağlı 53 köy mevcuttur. Köy yerleşim yerleri yüksek düz ovalar üzerindedir

İlçe merkezi ve köylerde konutlar genel olarak taş duvar veya yığma biçiminde yapılmış olup, üstleri sac ya da toprakla örtülmüştür. Sert iklim yapısı düşünülerek duvarların genişliği yanında ısı izolasyonu sağlamak amacıyla küçük pencereler bırakılmıştır. Konutların oturma alanları da aynı nedenle küçük tutulmuştur. Ancak ilçe merkezinde son yıllarda modern betonarme yapıların oranı süratle artmaktadır.

REKLAM ALANI
Karsın şirin ilçelerinden bir yer olan Selim`e ufak bir tur atalım.